ALiVE

Project Coordinator

GTN SOLUTIONS
Αυστρία

H GTN – Global Training Network Solutions είναι μια εταιρεία λογισμικού που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και την ψηφιακή μάθηση.

H GTN ειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων για τη διευκόλυνση της μάθησης βάσει ικανοτήτων και την εργασία με ατομικές διαδρομές μάθησης. Ανέπτυξε ένα εργαλείο ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα, για τη δημιουργία δικτύων ικανοτήτων που μπορούν περαιτέρω να εισαχθούν και να χρησιμοποιηθούν στο Moodle, το COMET (comet.edustandards.org). Συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτικούς (DigCompEdu).

H GTN συνδέεται με πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε εθνικό επίπεδο και σε όλη την Ευρώπη.

TUS Logo_Primary_RGB_2

Partner

Technological University of the Shannon: Midlands Midwest
Ιρλανδία

“Το TUS είναι ένα πανεπιστήμιο πολλαπλών πανεπιστημιουπόλεων που απλώνεται σε έξι πανεπιστημιουπόλεις σε όλη την περιοχή Midwest και Midlands της Ιρλανδίας. Με τις κύριες πανεπιστημιουπόλεις στο Limerick και το Athlone, επωφελούμαστε από μια ήδη ισχυρή και ζωντανή ιστορία εκπαίδευσης και μάθησης στην ευρύτερη περιοχή και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε το ρόλο μας στη διατήρηση και την ενίσχυση αυτής της ταυτότητας για τις επόμενες γενιές.

Παρέχοντας απόφοιτους υψηλής ποιότητας και ένα επιπλέον σημείο εστίασης για την ανάπτυξη και την καινοτομία, μπορούμε να βοηθήσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Και για το έθνος μας, ένα τεχνολογικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Ιρλανδίας προσθέτει μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση στη χώρα μας, επιδεικνύοντας μια δέσμευση σε κοινές αξίες όπως η συμμετοχικότητα, η προσβασιμότητα και η υποστήριξη.

Η συνεχής εστίασή μας στη συνεργασία, την καινοτομία και τη διατήρηση της ευελιξίας δείχνει ότι κατανοούμε τη σημασία της συνεργασίας με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρο τον κλάδο και την κοινωνία.
Με πάνω από 14,000 φοιτητές σε έξι πανεπιστημιουπόλεις στα Midwest και Midlands της Ιρλανδίας, το TUS είναι ένα από τα νεότερα και πιο μοναδικά Τεχνολογικά Πανεπιστήμια της Ιρλανδίας. Μέσω της εφαρμοσμένης μάθησης και της φρέσκιας σκέψης, εστιάζουμε στην κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών της κοινωνίας και της βιομηχανίας, εντός και εκτός της περιοχής μας.

Η Μονάδα Ανάπτυξης είναι αφιερωμένη στην υλοποίηση του οράματός μας για την υποστήριξη ατόμων, εταιρειών και βιομηχανιών στη Μέση Δύση για την επίτευξη κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αλλαγών μέσω της εφαρμογής της τεχνογνωσίας της με συνεργατικό τρόπο. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με ανθρώπους για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων και προκλήσεων. Με την εστίασή μας στη βιώσιμη ενέργεια, τη δράση για το κλίμα, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την αγροτική ανάπτυξη και την τεχνολογία, η ομάδα μας ηγείται και συνεργάζεται σε έργα και δραστηριότητες, ενώ συνεργάζεται στενά με ακαδημαϊκό προσωπικό και εμπειρογνώμονες σε όλη την TU.”

CSI_logo_HighRes_NoBackground_sqr

Partner

CSI Center for Social Innovation
Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, ττων επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

AlteraVita2_sqr

Partner

Social Cooperative Enterprise of Cyclades
Ελλάδα

Το ALTERA VITA είναι ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο που εδρεύει στη Σύρο-Κυκλάδες στην Ελλάδα και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, στους τομείς του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Παρέμβασης, σε κοινοτικό επίπεδο.
Εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις, εμπειρία και κατάρτιση στο αντικείμενό τους προσφέρουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να ακολουθήσουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα για την αύξηση των κοινωνικών και επαγγελματικών αλλαγών σε τομείς όπως η Κοινωνική Οικονομία, η Προαγωγή της Υγείας, η Βιολογική Γεωργία, το Περιβάλλον και η Αειφόρος Ανάπτυξη, οι Τέχνες και ο Πολιτισμός, η Παιδαγωγική, η Ψυχολογία, οι νέες τεχνολογίες.

Η ALTERA VITA διοργανώνει εγχώρια και διακρατικά μαθήματα κατάρτισης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Υποστηρίζει δραστηριότητες νεολαίας και κινητικότητας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Διοργανώνουμε μαθήματα κατάρτισης επιτόπου, διαδικτυακά ή με μικτές μεθόδους.
Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσής μας βασίζεται στη χρήση της πλατφόρμας e-Learning MOODLE. https://e-learning.alteravita.eu/
Συμμετέχουμε σε πολλά έργα ERASMUS+ και έχουμε το συντονισμό της ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων για τα έργα αυτά.
Η ALTERA VITA είναι επίσης ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νεανικού Θεάτρου Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νεανικού Θεάτρου γεννήθηκε από τις Ευρωπαϊκές Συναντήσεις Νεανικού Θεάτρου που πραγματοποιούνται στη Γκρενόμπλ από το 1989. Η επισημοποίησή του έγινε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2004 στη Γκρενόμπλ και στο οποίο συμμετείχαν συμμετέχοντες από 18 ευρωπαϊκές χώρες και μη Ευρωπαίοι.

Η Altera Vita συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Αρχών… https://ensa-network.eu/
Το Δίκτυο ENSA αριθμεί 73 μέλη από 16 διαφορετικές χώρες, ένα δίκτυο πόλεων και ευρωπαϊκών περιφερειών που έχει ως στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον κοινωνικό τομέα.
Τον σημερινό συντονισμό της θεματικής ομάδας εργασίας του ENSA- Wellbeing and Social Emotional Learning- έχει αναλάβει ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κυκλάδων-ALTERA VITA-Greece, που εκπροσωπείται από τον Μίλτο Σακελλαρίου, Οικογενειακό Θεραπευτή, Σύμβουλο Πρόληψης στις Εξαρτήσεις, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδρυτικό μέλος του ALTERA VITA. https://www.ensa-network.eu/ENSEL_WELLBEING

Η οργάνωσή μας έλαβε επίσης διαπίστευση και πήρε για τα επόμενα 5 χρόνια το Σήμα Ποιότητας ως Οργανισμός Φιλοξενίας και Αποστολής Ευρωπαϊκών Σωμάτων Αλληλεγγύης.

FEMXA

Partner

FEMXA FORMACIÓN S.L.U
Ισπανία

Η εταιρεία ειδικεύεται στη συμβουλευτική και την κατάρτιση για απασχόληση, απευθυνόμενη σε εταιρείες, δημόσια διοίκηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, επαγγελματικά γραφεία, κέντρα κατάρτισης και ιδιώτες, με 20 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών σχεδίων σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική. Προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των οργανισμών, η απασχολησιμότητα και τα επαγγελματικά προσόντα των ανθρώπων, η Femxa παρέχει προσαρμοσμένες ολοκληρωμένες λύσεις κατάρτισης, από την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων, οργανισμών ή δημόσιας διοίκησης, έως το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού σχεδίου που παρέχει τις συγκεκριμένες λύσεις σε αυτές τις ανάγκες, μέσω της ανάπτυξης υλικών και διδακτικών μέσων, την επιλογή διδακτικών εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων στη διδακτική διαδικασία, την παράδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συνεδρίων, συνεδριών καθοδήγησης, εργαστηρίων, συνεδρίων κ.ά. Έχει: σχεδιάσει και υλοποιήσει περισσότερα από 1.300 προγράμματα κατάρτισης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 550.000 φοιτητές: αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και ανέργους. δίδαξε περισσότερα από 16.500 μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο σε εκπαιδευτικά προγράμματα. παρείχε περισσότερες από 13 εκατομμύρια ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης, με τη δική της μεθοδολογία. υλοποίησε αρκετά σχολεία διπλού ΠΠ σε μεγάλες ισπανικές εταιρείες: συντόνισε την ανάπτυξη περισσότερων από 400 έργων διά ζώσης και ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαιδεύοντας εργαζόμενους από όλη την Ισπανία, καθώς και προσωπικό από εταιρείες και πανεπιστήμια στο Μεξικό, το Περού, την Κολομβία και τη Ρουμανία: πραγματοποίησε συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εικονικοποίησης και πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για μεγάλους θεσμικούς και εταιρικούς πελάτες, όπως η Inditex, η Walmart, η Bosch, η Bayer, η Nestle, το Πάσχα, η BorgWarner κ.λπ. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για ευπαθείς ομάδες: έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 64.000 ανέργους (40.000 άνω των 45), περισσότερα από 11.000 άτομα μεταναστευτικής καταγωγής και περισσότερα από 2.200 άτομα με αναπηρία. Έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 15.800 νέους καθώς και κάτω των 30 ετών, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την απασχόληση των νέων.

Lasco_

Partner

Lascò
Ιταλία

Η Lascò είναι μια καινοτόμος ΜΜΕ που καθοδηγεί ανθρώπους και οργανισμούς σε ανθρωποκεντρικές πορείες καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εταιρεία ειδικεύεται σε ψηφιακά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων σύνθετων ERP και λογισμικού διαχείρισης, πλατφορμών που βασίζονται στην τεχνολογία Blockchain και συστημάτων αυτοματοποίησης μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και μεθοδολογίες και εργαλεία για την υλοποίηση έργων καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού για μεγάλες επιχειρήσεις, ΜΜΕ, παρόχους τριτοβάθμιας, ενηλίκων, σχολικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η Lascò επιταχύνει τις διαδικασίες καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού για ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, σχεδιάζοντας έργα, τεχνολογίες και εξατομικευμένες λύσεις για την ανάπτυξη και ανάπτυξη της επιχείρησής τους και των εσωτερικών δεξιοτήτων της ομάδας τους. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού καινοτομίας, καινοτόμες λύσεις, υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας. Οι μηχανικοί και οι ειδικοί κατάρτισης έχουν ευρεία εμπειρία στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των AR, VR, IoT, Cloud Computing, Blockchain και NFT (π.χ. San Leucio Silk 4.0, 2021 Πιστοποιημένη καλή πρακτική από το Ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών).
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Ο Lascò είναι μέλος του Συμφώνου δεξιοτήτων της ΕΥΡΩΠΑΪΚΉς Επιτροπής και δεσμεύεται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει εμπειρίες κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των ατόμων στην ΕΕ. Τα τελευταία εννέα χρόνια, η εταιρεία έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εκατοντάδες εργαστήρια, σεμινάρια, επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, EduTech, διαχείρισης καινοτομίας και ψηφιακού μάρκετινγκ, που απευθύνονται σε παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευόμενους, καθηγητές και μαθητές λυκείων, εταιρείες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η ομάδα του Lascò διαθέτει ευρεία εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για την προώθηση βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση, τις ψηφιακές και πράσινες ικανότητες, εφαρμόζοντας τα ευρωπαϊκά πλαίσια ικανοτήτων.
  • STARTUP STUDIO: για νεοφυείς επιχειρήσεις και ομάδες καινοτομίας νέων, η Lascò προσφέρει ένα καινοτόμο πρόγραμμα επώασης και επιτάχυνσης, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη ενός γρήγορου και αποτελεσματικού λανσαρίσματος στην αγορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω οργανωτικής, λειτουργικής και στρατηγικής υποστήριξης σχεδιασμένης γύρω από τις πραγματικές τους ανάγκες.